Bonus XPS

BONUS XPS Isı Yalıtım Levhaları, yüksek basma mukavemetine sahip, sert polistiren (Ekstrüde polistiren- XPS) esaslı lider ısı yalıtım markasıdır.

BONUS XPS’in kullanım alanı oldukça geniş olup, yapılarda ve endüstride, çatı ve teraslarda, temellerde, bodrum perde duvarlarında, otoparklarda, havaalanı pistlerinde, demiryollarında, döşeme betonu altı, üstü ve sap altında, sandviç çatı ve cephe panellerinde, frigofirik kamyon kasalarında, soğuk hava depolarında, acil durum barakalarında, şantiye ve askeri amaçlı korunma ünitelerinde, doğrama sistemlerinin camsız bölümlerinde, ısı yalıtımlı sandviç ara bölme duvarlarında, besi çiftliklerinde kullanılmaktadır.

Bonus Membran

Bitümlü membran, yapıların suyun neden olduğu olumsuz etkilere karsı korunması, yasam alanlarına konforlu bir su yalıtımı sağlanması amacı ile yapıların temel, perde, bodrum, bahçe, teras ve çatılarında, ayrıca köprü, viyadük gibi farklı yüklere maruz kalan yapılar için de kullanılan uygun bir su yalıtımı malzemesidir.

Bonus Taş Yünü

Taş yünü volkanik kayaçlardan elde edilen bazalt, diyabaz, dolomit gibi mineral, inorganik taşların 1400-1500°C arasında ergitilip, elyaf haline gelmesiyle oluşturulan ve %97 oranında doğal elyaf içeren yangına karşı dayanıklı, su itici özelliği olan ısı ve ses yalıtım malzemesidir.